Wednesday, March 16, 2011

Forthcoming Business Book Published in Viet Nam

Title: Modern Corporate Governance Principles and Models After Global Economic Crisis. 400 Pages. Published by Lao Dong Publishing House and Kinh te Bookstore. Available at many Bookstore in Viet Nam.
------------------------------------------------------------
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI SẮP XUẤT BẢN CỦA ĐINH TRẦN NGỌC HUY

Tên sách (nguyên bản bằng tiếng Anh): NHỮNG NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI VÀ CÁC MÔ HÌNH TRONG THỜI KỲ HẬU KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TOÀN CÂU

(Modern Corporate Governance Principles and Models After Global Economic Crisis). Sách dày 400 trang.
Tác giả: ĐINH TRẦN NGỌC HUY, MBA, IUJ (Japan). Nhà xuất bản Lao Động (dự kiến xuất bản trong tháng 3/2011)
Mời các bạn quan tâm đón đọc. Sách do Nhà sách Kinh Tế TPHCM phát hành tại các cửa hàng sách thuộc FAHASA TPHCM và trên toàn quốc. Có thể liên hệ với tác giả qua địa chỉ dtnhuy2010@gmail.com hay 0908431117 de biet.